Podržite predloge Računovodstvene komore Srbije, jer su u interesu dobrog poslovnog ambijenta i pravne sigurnosti u radu, važni za državu, poreske obveznike i računovođe

Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je set poreskih i drugih zakona koji se menjaju.

Pozivamo računovodje da do 14.11.dostave na objavljenu email adresu elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs, sve primedbe i sugestije na predložene izmene ali i na postojeće važeće odredbe Zakona o elektronskom fakturisanju.

Iz RKS smo do sada ukazali na sve što čini pravnu neaigurnost u primeni zakona i to ćemo ponoviti i dostaviti na navedenu email adresu.

Predlozi RKS jesu da se dopuni zakon i da se odloži rok primene izdavanja e faktura za PDV obveznike do 1.1.2024.g. i da se u medjuvremenu uradi sledeće:

Povežu baze podataka SEF i SUR( fiskalnih tačuna kod PU),

Da obveznici PDV izdaju sve fakture preko SEFa,Da se pristupi izmeni Pravilnika o PDV evidencijama i ukine obrazac POPDV,

Da se unapredi sadržaj fiskalnog isečka u prometu na malo, da ima formu i bezgotovinskog računa i da se izbaci sadašnja obaveza razdvajanja prometa na malo po poreskim grupama kod kreiranja e faktura jer je to u nekim oblastima veoma teško izvodljivo, kao što je ugostiteljstvo i uvodi u potpunu pravnu nesigurnost,

Da se odvoji “ dobrovoljni korisnik“ koji samo prima fakture za usluge od javnih i drugih  preduzeća, koji su obavezni da sve fakture izdaju preko SEFa i da se definiše da taj primalac e fakture nema ostale obaveze vezano za korišćenje SEF jer neće izdavati e fakture,

Da se unapredi SEF, da bude jednostavniji za korišćenje, bez mogućnosti greške i da bude funkcionalan“.

Da se uskladi u zakonu rok obaveznog izdacanja-prijema e fakture sa rokom propisanim u zakonu o računovodstvu a to je 5 dana od dana nastanka poslovne promene.


Na sajtu MF se može preuzeti:
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању
https://www.mfin.gov.rs/propisi/nacrt-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-elektronskom-fakturisanju

Заинтересована лица могу да доставе евентуалне сугестије и примедбе Сектору за дигитализацију путем електронске поште на адресу: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs најкасније до 14. новембра 2022. године, до краја радног времена.

Računovodstvena komora Srbije

Ostavite odgovor