Organi upravljanja RKS

Predsednik udruženja i predsednik Upravnog odbora 
 • mr Snežana Mitrović
Zamenik predsednika Upravnog odbora 
 • Goran Turudić
Ostali članovi Upravnog odbora:
 • Dragan Andjelković
 • mr Alen Biševac
 • Tatjana Nikolić (Fond PIO)
 • Goran Nikolić (Poreska uprava)
 • Mirjana Mikić Filipović
 • Vladan Jovanović
 • Ljiljana Filipović
 • Mirjana Miljatović
 • Mirjana Tomić
 • Anđelka Perović
Predsednik Skupštine RKS
 • Slobodan Mićić
Predsednik Nadzornog odbora (ovlašćeni revizor)
 • Jamina Marković

Ostali članovi Nadzornog odbora

 • Mirjana Kotarac
 • Milka Damjanović

Predsednik Statutarne komisije

 • Zoran Divac