Organi upravljanja RKS

Predsednik udruženja i predsednik Upravnog odbora 
 • mr Snežana Mitrović
Zamenik predsednika Upravnog odbora 
 • Goran Turudić
Ostali članovi Upravnog odbora:
 • Zoran Divac
 • Dragan Andjelković
 • mr Alen Biševac
 • Nenad Obradović (Fond PIO)
 • Goran Nikolić (Poreska uprava)
 • Tomislav Ćirović
 • Mirjana Mikić Filipović
 • Vladan Jovanović
 • Slobodan Mićić
 • Ljiljana Filipović
Predsednik Skupštine RKS
 • Mirjana Tomić
Predsednik Nadzornog odbora
 • Mirjana Miljatović