Poštovane računovođe pridružite se RKS

PREUZMITE PRISTUPNICU

PREUZMITE ODLUKU

Cilj nam je da zajednički radimo na unapređenju poslovnog ambijenta u Srbiji

Poštovani članovi Računovodstvene komore Srbije i ostale računovođe,

Ovde želimo da vas podsetimo, da je Računovodstvena komora osnovana 8.6.2018.g. sa ciljem da zajednički radimo i da unapređujemo uslove za rad računovođa i poreskih obveznika u Srbiji i iniciramo ka nadležnima, predloge za unapređenje poslovnog ambijenta koji je važan za uspešan rad računovođa i poreskih obveznika.

Osnova za osnivanje komore bila je naša dobra saradnja, koja je obezbedila u prethodnom periodu, velika unapređenja odnosno doprinela boljim uslovima za vaš rad, vezano za računovodstvene i poreske procedure, kao i saradnju sa drugim institucijama, Poreskom upavom, Fondom PIO, CROSO, RFZO.

Moramo da iskažemo da prethodni period nije bio nimalo lak, ne zbog našeg uloženog rada, već zbog blokade kojoj smo bili izloženi i to upravo od onih koji nisu ni približno uradili na unapređenju poslovnog ambijenta, ono što jesu naši zajednički rezultati, potvrđeni u praksi.

Ovim putem, navodimo najznačajnije linkove, koji sadrže inicijative dostavljene u Ministarstvo finansija, održane Panele i aktivnosti RKS u 2019.g. kao i nastavak u 2020.g. Šta smo sve uradili, šta je prihvaćeno i šta smo pomerili unapred, znate svi koji ste članovi komore ali znaju i ostale računovođe.

Želimo da pozovemo na saradnju i ostale računovođe, da se upoznaju šta smo do sada uradili, da se priključe RKS i da zajednički radimo na ostvarenju naših ciljeva u Statutu jer naš rad i ostvareni rezultati, jesu u interesu svih računovođa i poreskih obveznika.

U mestima gde smatrate da možemo organizovati veći skup, predstavnici komore će doći, predstaviti naše ciljeve i održati predavanje. Podsećam da od osnivanja komore, Računovodstveno Poresko Savetovanje je omogućilo učešće članovima komore na seminarima sa kotizacijom umanjenom za 50% od utvrđene naknade za učešće na smenarima.

Takođe, iste pogodnosti su imali članovi komore, učešćem u Stručnoj obuci za računovođe u trajanju od 32 časa, gde je učesnicima naknada bila umanjena za 50% od utvrđenog iznosa. Izdali smo i prva Uverenja o uspešno završeno stručnoj obuci iz računovodstva, koja je organizovana u zajedničkoj saradnji RKS i Računovodstveno Poreskog Savetovanja.

Da bi komora radila još uspešnije i ostvarivala postavljene ciljve u Statutu a pre svega, doprinela da menjamo uslove za rad na bolje, za računovođe i sve poreske obveznike u Srbiji i da obezbedimo pravnu sigurnost u radu, pozivamo i ostale računovođe da nam se pridruže.

U nastavku su linkovi sa inicijativama koje su dostavljene u Ministarstvo finansija i izvodi iz medija u kojima smo iznosili stručne predloge i sugestije koje smo imali i na kojima smo radili u 2019.g. Sve šta smo uradili objavljeno je u Važnim informacijama na portalu www.racunovodstvenakomora.rs.

Učešće u radu komore obezbeđeno je za sve koji žele da doprinose unapređenju uslova za rad računovođa, pozvane su sve profesionalne računovođe, sa tri godine iskustva i koji nisu krivično kažnjavani.

Prenesite naše rezultate rada i aktivnosti, vašim kolegama.

Nadamo se da će osnova naše buduće saradnje biti temelj i rezultati koje smo zajedno postigli u dosadašnjoj saradnji i da ćemo uspešno savladavati prepreke koje se postavljaju u našem radu.