Hitna informacija za računovođe

Hitna informacija za računovođe/Informacija Poreske uprave vezano za probleme kod dostavljanja poreskih prijava sa krajnjim  rokom 15.10.2019.g., kao i dostavljanjem ostalih poreskih prijava, na linkovima:

Shodno navedenoj informaciji i u skladu sa razgovorom sa predstavnicima iz Poreske uprave, obaveštavano računovođe, da tehnički problemi kod dostavljanja poreskih prijava i obrazaca u prilogu sa krajnjim rokom 15.10.2019.g. biće bez posledica, ako se desi  prekoračenje roka ( odnosno posle 24 časa, dana 15.10.) jer su problemi tehničke prirode, vezano za  prenos podataka koji se vrše od obveznika do portala E -porezi, za prijem i obradu. Svi znamo da E-porezi ne vrše prenos podataka.

Da li treba hitno da se sve analizira, o svemu ozbiljno razgovara i problemi reše što pre?

Da li treba još jednom da ponovimo naš stav, da ovoliko preobiman Obrazac POPDV, svakako, kao do sada i u buduće će izazivati probleme u prenosu i obradi podataka.

Nadamo se da će zakonodavac ozbiljno uzeti u razmatranje sve posledice koje trpe PDV obveznici i računovođe koji sastavljaju i dostavljaju poresku prijavu PP PDV i Obrazac POPDV, gde zbog toga postoje problemi u ovom periodu i kod dostavljanja ostalih poreskih prijava.

Računovodstvena komora Srbije

Ostavite odgovor