Važna informacija za računovođe, vezano za (NE) dostavljanje elektronskim putem, PDV prijave i obrazaca u prilogu, sa rokom 15.01.2019.g.

Важна информација за рачуновође, везано за (НЕ) достaвљање електронским путем, ПДВ пријаве и образаца у прилогу, са роком 15.01.2019.г.:

Сви порески обвезници у систему ПДВ, који не успеју у прописаном року, 15.01.2019.г. предати електронским путем, ПДВ пријаву и Образац ПОПДВ, неће бити кажњени јер се ради о техничким проблемима у преносу и пријему података, на порталу еПорези код Пореске управе.
Оно што је наше мишљење везано за узрок проблема, јесте да је преобиман образац ПОПДВ, који се доставља у прилогу ПДВ пријаве, допринео овоме проблему у преносу података.
На много недостатака и на непримењивост и преобимност Обрасца ПОПДВ, смо указивали а то ћемо радити и даље, док не избацимо из употребе овај образац са оволико преобимних података, који су преоптеретили поерске обвезнике, рачуновође па и портал, еПорези, у Пореској управи.
Овим проблемом, после ове информације, треба да се позабави и Министарство финансија које је прописало овај непримерен Образац ПОПДВ, на шта смо им указивали више од две године.
Пошто је руководство у Министарству финансија промењено, сада смо све то предочили и новом руководству на одржаном састанку и предложили хитну измену правилника, који је прописао овако преобиман и комплексан образац.
Сасвим реално и оправдано, испред Рачуноводствене коморе Србије, очекујемо, да се то деси што пре.
Што се тиче данашњих проблема, сви стручни капацитети у Пореској управи су ангажовани на отклањању проблема у преносу података али нико није сигуран да потврди, када ће портал, еПорези, за пријем ПДВ пријаве и Обрасца ПОПДВ, прорадити.
Оно што је сигурно потврђено и што можемо да пренесемо рачуновођама, јесте, да порески обвезници и рачуновође, неће сносити прекршајне последице у складу са ЗПППА, ако данас, 15.01.2019.г. због техничких проблема, не доставе, електронским путем ПДВ пријаву и Образац ПОПДВ, већ то ураде када портал еПорези проради.

У наставку званично саопштење Пореске управе, по овом питању:

„Новости-ПОРЕСКА УПРАВА СРБИЈЕ

15. 01. 2019.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештење у вези подношења ПДВ пријава.

Поштовани обвезници,

Услед неочекиваних техничких проблема који су изазвали тешкоће у раду Информационог система Пореске управе, обавештавамо вас да ће подношење пореских пријава за Порез на додату вредност бити омогућено без правних последица по пореске обвезнике све до успостављања редовног режима рада Информационог система.

Свим обвезницима захваљујемо се на стрпљењу.“

Ostavite odgovor