Informacija za računovodje i zakonske zastupnike

Posle podnete inicijative 25.maja 2022.g.ispred Računovodstvene komore Srbije u Ministarstvo finansija, sa zadovoljstvom možemo primetiti da je uradjeno praktično uputstvo i dostavljeno 1. jula svim registrovanim poreskim obveznicima. Uradjeno je i praktično informaciono rešenje, za jednostavan ulazak i prijavu na Sistem elektronskih faktura  SEF, preko https://efaktura.mfin.gov.rs/login

Očekujemo da će do kraja godine, biti ispravljene sve greške u regulatornom okviru koje se odnose na e fiskalizaciju i na funkcionisanje e faktura i da će se povezati baze podataka SEF i SUR (sistem ulaznih fiskalnih računa) kod Poreske uprave.

Na ovu temu ćemo govoriti i na konferenciji za medije koja će se održati 7.septembra u Medija centru i koja se može pratiti preko:

https://mc.rs/dogadjaji/uloga-racunovodstvene-profesije-u-reformama-koje-se-provode-preduslovi-za-bavljenje-profesijom-i-uticaj-na-poreski-sistem-u-srbiji/1505

Računovodstvena komora Srbije

Ostavite odgovor